Grčevita stanja

Grčevi u nogama
rutica

Grčevi u tijelu
hrast lužnjak, jasenak, kamilica, kantarion, kokotac, konoplja, velebilje

Grč u ruci od pisanja
rutica